Uygulamalar

Mikserler için Patlama Güvenliği

Bir karıştırıcının patlamaya karşı korunması gerekip gerekmediği, ilgili karıştırıcının farklı özelliklerine bağlıdır.

Bunlar arasında

    *Karıştırıcının hızı
    *Ateşleme kaynaklarını tamamen ortadan kaldırma olasılıkları; mekanik kıvılcımlar, elektrik yükleri, sıcak yüzeyler, parlak köz

Tozun güvenlikle ilgili kilit verilerine ek olarak, sistemin diğer parçalarına bağlantılar, bağlantı türü ve doldurma tipi karıştırıcıların tasarımı için önemli faktörlerdir. Bu sayede örneğin, pnömatik dolum sırasında patlama alanı EN 14491’e göre azaltılır.

Ağaç işleme endüstrisinde patlama güvenliği

Tozsuz odun işleme imkansızdır. Bu nedenle ekonomik Patlama Güvenliği şarttır. Bazı sistem parçaları, her sistemde değişken bir miktar ve düzende bulunur. Bunlara silolar, filtreler, konveyör sistemleri, elekler, kurutucular, değirmenler, sınıflandırıcılar, siklonlar ve asansörlerdahildir.

Geçmişteki patlayıcı olayları, yetersiz patlama emniyetinin ölümcül sonuçlarını açıkça göstermiştir.

REMBE® Bireysel olarak geliştirilen koruma konseptleri ve dünya çapındaki uzmanlar ağı sayesinde, gelecekte bu tür felaketleri önleme hedefini belirlemiştir.

Pelet, odun yonga levhaları, sunta levhalar, MDF veya OSB panelleri üretip üretmemeniz veya testere işletmesini yapıp yapmadığınız. Ağaç işleme tesisleri için Patlama Güvenliği alanında 45 yıldan fazla bir deneyime sahip olan firmamızda güvenilir ve ekonomik bir koruma konsepti alacaksınız.

Bira Fabrikaları için Patlama Güvenliği

Üretim sürecinde, özellikle teslimat, temizlik ve tartma sırasında ayrıca şerbetçi otu ile maltın öğütülmesinde ve depolama sırasında patlama riski vardır. Bu, temel olarak asansörlerde, silolarda, değirmenlerde ve ilgili huniler, siklonlar ile filtrelerde patlama risk oluşacağı anlamına gelir.

Lokasyona ve büyüklüğe bağlı olarak, asansörler için patlama kapakları,   Q-Box (alevsiz patlama tahliyesi) ve kimyasal bariyerler kullanılır:           CE yönetmeliği tarafından onaylanan tek koruma sistemi ElevatorEX.

Sprey kurutucular için Patlama Güvenliği

Gıda, kimya ve ilaç endüstrisindeki sprey kurutucular ihmal edilemez bir patlama potansiyeline sahiptir: genellikle yanıcı, toz ve oksijen barındıran atmosferleri vardır. Bu yüzden, spreyli kurutucular, bağımsız tasarlanan bir eleman olarak kabul edilemeyebilir, Bu yüzden Birleştirilmiş kompleks bir sistem olarak değerlendirilmelidir.

Patlama ile ilgili sprey kurutucu tasarımı VDI 2263 bölüm 7’ye göre özel olarak düzenlenmiştir. Direktifin uygun şekilde uygulanması, belirli işlem koşullarına uyulduğu sürece önlemlerin asgariye indirilmesini sağlar. Sisteminizin bu gereklilikleri karşılayıp karşılamadığını ve sizin durumunuzda uygun korumanın ne olduğunu belirlemek için lütfen uzmanlarımızdan birine başvurun.

Püskürtmeli kurutucularda en sık yanma kaynakları parlak közler, sıcak yataklar veya dengesizlikten kaynaklanan kıvılcımlardır.

Püskürterek kurutma tesisiniz için hangi yapısal koruma önlemlerinin yararlı olduğu kuvvetine, korunacak sprey kurutucunun hacmine ve ilgili kurulum yerine bağlıdır. Dış mekanlardaki sprey kurutucular için, bir bina duvarında veya daha düşük dayanımlı tasarımlarda, EGV patlama kapağına sahip geleneksel bir patlama güvenlik sistemi uygun olacaktır. Hijyenik uygulamalar için, EHEDG sertifikalı EGV HYP olarak.Alevsiz tahliye için Q-Rohr® ve ERO hijyenik patlama kapağı sunabiliriz.

Silolar için patlama güvenliği

Silolar Patlama Güvenliği açısından kritik bileşenlerdir. Sıcak yüzeyler, elektrikli ekipman, statik elektrik birikmesi ve boşalması, pnömatik dolum sırasında metalik yabancı cisimlerden yayılan emisyonlar hatta biyolojik olarak aktif bir kütlenin tamamen kendiliğinden tutuşması gibi birçok farklı tutuşma kaynağı patlama riskini artıracaktır.

Tüm potansiyel yanma kaynakları göz ardı edilemezse, siloların yapısal olarak korunması gerekir. Binaların dışındaki silolarda EGV gibi patlama kapakları aracılığıyla patlamanın tahliye edilmesi iken  binaların içindeki siloların ise Q-Box / Q-Rohr® ekipmanları ile alevsiz tahliyesi sağlanmalı yada (Q-Bic ™) yoluyla patlamanın bastırılması gerekmektedir.

Gıda maddelerinin veya farmasötik maddelerin işlenmesinde, hijyenik birizolasyon için tahliye ekipmanı önerebiliriz. Hijyenik olarak zorlu işlemler için EHEDG sertifikalı patlama kapağıEGV HYP ve Q-Rohr®, hijyenik patlama kapağıERO ile birlikte kullanıldığında, basıncı azaltmak için uygun bir kombinasyon olacaktır.

Hangi malzemeyi işlediğinize bağlı olarak, koruyucu önlemler de uygulanabilir. Örneğin, telsiz dedektörleri ile birlikte uzaktan kumandalı yangın söndürücüler veya alevsiz tahliye ekipmanları, silolara tutuşturma kaynaklarının girmesini önleyebilecek önleyici bir güvenlik önleridir. Ancak, yapıcı önlemlerin ihmal edilmesi özel bir durumdur – uzmanlarımız bu durumda size danışmanlık sunabilir.

Asansörler için Patlama Güvenliği

Asansörler patlama için özel bir tehlike kaynağı teşkil eder, çünkü işlev ve tasarımları nedeniyle olumsuz ön koşulları (“patlayıcı karışım” ve “tutuşturma kaynakları”) kolaylaştırırlar. Ek olarak, basınç dalgaları ve alevler korunmasız asansörler vasıtasıyla birkaç kat arasında yayılabilir ve orada ciddi hasarlara neden olabilir.

Bu sistem bileşenlerine çok dikkat etmek için yeterli bir neden. On yıllardır, REMBE mühendisleri, her zaman VDI Kılavuzları 2263, sayfa 8 (8.1 ve 8.2) veya NFPA 68 ve 61’i göz önünde bulundurarak asansörler için koruma konseptlerinin tasarımına odaklandılar.

VDI kurallarının gerekliliklerine dayanarak, REMBE® asansörler için bütünsel bir koruma sistemi geliştirmiştir: Asansörler için dünyadaki CE belgesine sahip tek güvenlik sistemi ElevatorEX.

ElevatorEX tüm asansör tipleri için mükemmel bir çözüm sunar: Q-Box veya patlama kapakları gibi bakım gerektirmeyen tahliye ekipmanları, asansör tabanı ve kafası gibi kritik sistem parçalarına monte edilir. Asansör boşlukları, kıvılcım detektörleri tarafından kontrol edilen söndürme şişeleri ile korunur. Sistem, başlangıçtaki donanımın yanı sıra mevcut asansörlerin güçlendirilmesi için de uygundur.

Asansörünüz ElevatorEX ile en iyi şekilde korunsa bile:

Her halükarda önleyicive toz konsantrasyonunun emme cihazlarıyla sınırlandırılması gibi koruyucu önlemler dikkate alınmalıdır. Bu sadece asansörler için değil tüm sistem parçaları için geçerlidir.

Konveyörler için Patlama Güvenliği

Konveyör çeşitliliği standart bir koruma konseptine izin vermeyi imkansızlaştırıyor.

Koruyucu ekipman kurmadan patlamaları önlemek için çeşitli önlemler alınır bunlar;

   *Sınırlı taşıma hızları,
   *uygun malzeme eşleşmeleri
   *güvenlikle ilgili tasarımlar

Böylece, patlama riski taşıyıcıların kendileri tarafından azaltılır.

Açık, kapalı bantlı konveyörler en az riskli olarak kabul edilir, çünkü taşınan malzeme genellikle havadan geçmez ve sıcak yüzeylerle doğrudan temas etmez.

Tekne tipi konveyör ve helezon konveyörlerin aksine: Malzemenin incelik derecesine, nem içeriğine ve toz oluşum olasılığına, taşıma prensibine ve sistem parçalarının taşıma hızına bağlı olarak, bölgeye bağlı farklı patlama risk seviyeleri bölümleme ve ateşleme tehlikesi değerlendirmesinde kullanılır.

Asgari koruma olarak, sistemin komşu kısımlarında meydana gelen patlamaların diğer taşıyıcılara yayılmasının önlenmesi sağlanmalıdır. Varsayılan olarak, ATEX testi uygulanan kimyasal bariyerler, tahliye veya kontrol vanalarıkullanılır.

Boru tipi konveyörleri, uzman rehberlik yardımı ile fabrika içinde izolasyon koruyucu cihaza dönüştürülebilir. Bu amaçla, helezon sarmalında belirli bir miktar çıkarılacaktır. Bu önlemin uygulanabilirliği özellikle malzemenin akışına ve burgu montaj uzunluğuna bağlıdır ve ideal olarak, bu alandaki tüm boru kesitini dolduran ve böylece bir ürün tıkacı oluşturan taşıyıcı ürüne yol açacaktır. Bu normal çalışma sırasında otomatik olarak doldurulur ve patlama durumunda patlamanın başka ürün parçalarına yayılmasını önlediğinden, ayrışma elemanı olarak işlev görür.

Bu, oluk vidalı konveyörler için farklıdır: burada açık, ürünle dolu kesit ve dayanım gereksinimleri genellikle kimyasal bariyere ihtiyaç duyulmasına neden olur. Bunlar, ortaya çıkan bir patlamayı veya alevi algılayan ve bir söndürme maddesi şişesini tetikleyen basınç veya kızılötesi detektörlerle kontrol edilir. Daha sonra tahliye edilen yangın söndürme ajanı, soğuyacak ve alevi durduracaktır. Bununla birlikte, özellikle dış mekanlarda test edilmiş patlama güvenliği sistemlerinin kurulması genellikle daha yararlı ve uygun maliyetli olabilir.

Üretiminizde aşağıdaki konveyörleri kullanıyorsunuz ve Patlama Güvenliği ile ilgili uzman danışmanlığına mı ihtiyacınız var?

    *Tekne tipi zincirli konveyör
    *Vidalı konveyörler
    *Bantlı konveyör 
    *Boru tipi zincirli konveyör

Bizi arayın, memnuniyetle sizle iletişime geçeceğiz.

Öğütme ve değirmen tesisleri için patlama güvenliği

Doğal olarak, her öğütücü birbirine yüksek hızlarda yaklaşan ve dokunan metalik parçalara sahiptir – potansiyel ateşleme kaynaklarının yaratılması için yüksek bir olasılık barındırır.

Bir toz patlamasının ön koşullarını ele alırsak, bir öğütücü gerekli tüm bileşenleri sunar: Toz, kapalı bir kap, etkili yanma kaynakları ve oksijen. Bu nedenle, birkaç fabrika üreticisi patlamaya karşı dayanıklı tasarımlı cihazlar sunmaktadır (10 bara kadar). Her zaman ekonomik bir seçenek değil ve basınca dayanıklı bir inşaat durumunda bile, tasarım tabanlı patlama güvenliği bir sorun olmaya devam eder:

Daha fazla sistem bileşenini korumak için izolasyon gereklidir. Öğütmesisteminin giriş açıklığı da dikkate alınmalıdır. Patlama durumunda, alevler ve basınç da kaçabilir. Bu nedenle, burada REMBE® Q-Rohr® LF önerilir: normal çalışma sırasında havanın emilebileceği Q-Rohr®’un bir modifikasyonu, olası patlama durumunda çevreyi patlamanın etkilerinden korunur.

Elekler için Patlama Güvenliği

Elekler (rüzgar elekleri vb.) Genellikle herhangi bir iç tutuşma kaynağı geliştirmezler – bu nedenle eleklerde oluşan yüksek oranda patlayıcı karışım olasılığına rağmen, patlama güvenliği hiç de zor değildir.

Ancak: Özellikle yukarı akış kurutucularla (süt endüstrisindeki sprey kurutucular, ağaç endüstrisindeki tambur kurutucular veya nişasta endüstrisindeki elektrikli kurutucular) birlikte kullanıldığında, elekler son derece tehlikeli bir kombinasyon olabilir. Eleklerin yalpalama ve dönme hareketi, kurutucularda yaratılmış olan orijinal olarak gizlenmiş yanan közleri alevlendirebilir ve bir patlamaya yol açabilir.

Eleklerin sarkaç hareketleri, bireysel, titreşimsiz ayrıştırılmış çözümler gerektirir. REMBE® mühendisleri, dünya genelinde yüzlerce çeşit eleği güvenli bir şekilde korumuş durumdadır. Bu nedenle tecrübemize  güvenebilirsiniz!