Kategoriler
Acil Patlama diski Patlama Kapağı

Termik Santrallerin Kömür Tozu Patlamasından Patlama Kapağı ile Korunması

Termik santrallerde kömür değirmenlerinin güvenliğini sağlamak için prosesin 3 noktası Rembe ürünleri tarafından korunmalıdır.

  1. Proses kömür içeren değirmende başlar. Kömür tozlarının patlayıcı ve kolaylıkla tutuşabilir olmasından dolayı, değirmenlerde korunma önlemleri alınmalıdır. Değirmenler çoğunlukla bina içerisinde yer alırlar ve tahliye edilen alevler bina içerisine verilemeyeceğinden dolayı Q-Rohr alevsiz tahliye ekipmanı kullanılmalıdır.

Q-Rohr®– Toz ve gaz patlamaları için alevsiz tahliye ekipmanı

  1. Değirmenden sonra kömürler filtreye doğru taşınırlar. Filtrede kömür tozları dağılır ve tutuşabilir. Bu nedenle olası bir patlama tehlikesine karşı filtre vakuma dayanıklı patlama kapakları (ODV veya EDP) ile korunmalıdır. Gerekli patlama kapağı miktarı filtre ebatlarına ve filtrenin basınç dayanımına göre değişkenlik gösterir.

Rembe Patlama Kapakları

  1. Filtreden sonra kömür siloya beslenir. Siloda bulunan kömür silonun kapalı hacim yaratmasından dolayı hala patlayıcıdır. Bu yüzden silonun da vakuma dayanıklı patlama kapakları ile korunması gereklidir.

Kömür değirmenlerinin yukarıda bahsettiğimiz Rembe ürünleriyle korunmasıyla optimum seviyede emniyet sağlanmış olur. Değirmenin bina içinde olduğu durumlarda Q-Rohr ile alevsiz tahliye sağlanır ve tahliye edilen patlama çalışanlara ve diğer ekipmanlara zarar veremez. Bununla birlikte filtrede oluşacak patlamanın filtreye zarar vermemesi için belirli bir basınç değerinde açılan, vakuma dayanıklı patlama kapakları (ODV veya EDP)  kullanılmalıdır. Patlamayla birlikte basınç artışı başlar başlamaz patlama kapaklarından tahliye edilmeye başlanır, filtrenin dayanım basınç değerine ulaşmadan sonlandırılmış olur.

Patlama kapaklarıyla tahliye, sönümleme sistemleri gibi, diğer korunma yöntemleriyle karşılaştırıldığında birçok avantaja sahiptir. Patlama kapakları yüksek güvenirlikli olarak çalışırlar, periyodik test ve bakım gerektirmezler. Bakım gerektirmeyen kullanımı sayesinde sönümleme sistemlerine göre çok daha ekonomiktirler.

Kömür değirmenleri akış şeması

Kaynak